News >> 2006.09.24 Starachowice Gongi-Organy
Główna
News
Robert Grudzień
Festiwale
Galeria
Przyjaciele
Pomoc/akcje charytatywne
Linki
Mapa strony
Kontakt
Organy


  Logowanie


ŚWIATOWA
PREMIERA PŁYTY KOMPAKTOWEJ

Starachowice

24.09.2006 r. g. 18 45

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego /ul. Złota/

 

CD JEDRUCH - GRUDZIEN 1/2006
http://www.grudzien.pl/index.php?dzial=Robert%20Grudzień&poddzial=Nagrania&podpoddzial=2006%20-%20Gongi%20i%20Organy&id=269

Pamięci wydarzeń radomskich czerwca 1976

MISTERIUM DŹWIĘKU

Duet Iwona Jędruch - gongi, misy dźwiękowe
Robert Grudzień - organy

Muzyka
Robert Grudzień - Tęcza 05:30
                        - Aria 08:15
                        - Człowiek 08:31
                        - Fantazja 17:34
                        - Dolorosa 06:18
                        - Klasyka 09:30
Iwona Jędruch - Radom czerwiec 1976 11:34

Nagranie zrealizowano w dn. 26.07.2006 r. w kościele księży Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60.
Serdeczne podziękowania dla ks. Superiora Tadeusza Domerackiego.

Robert Grudzień - producent CD,
tel. kom. 0601/30 64 83, tel/fax 048 / 363 63 10
www.grudzien.pl, e-mail: robert@grudzien.pl

Iwona Jędruch konsultant artystyczny
tel. kom. 0694/14 39 91
e-mail: iwona-jedruch@wp.pl

Marcin Dobijański realizacja nagrania
tel. kom. 605/115 769,
e-mail: dobiboo@wp.pl , lub dobiboo@yahoo.com

Iwona Jędruch jest muzykiem, pedagogiem, refleksologiem, prowadzi terapię dźwiękiem. Ukończyła Liceum Muzyczne i Akademię Muzyczną w Gdańsku. Uczyła się u prof. Stefana Hermana, prof. Lucjana Galona a także u amerykańskiego mistrza gry na gongu Dona Conreaux.. Gra niekonwencjonalną, uduchowioną muzykę o specyficznym, niepowtarzalnym nastroju, opartą na improwizacji - na gongach, misach dźwiękowych, dzwonkach, konchach, kalimbie, bębenkach, grzechotkach i in., włączając też skrzypce i wokalizę.
Oprócz koncertów solowych - w tym roku w ramach działalności duetu MISTERIUM DŹWIĘKU rozpoczęła współpracę ze znakomitym muzykiem Robertem Grudniem, managerem festiwali muzycznych i Dyrektorem Fundacji im. Mikołaja z Radomia. Podejmuje też wspólne działania artystyczne z Elżbietą Pastecką i jej Studio Obrazu Teatralnego MIMART oraz z reżyserem Jarosławem Kuszą – twórcą SZTUKI MROKU. Zajmuje się też działalnością publicystyczną (MODA&STYL, DZIECIAKI). Posiada certyfikat Instytutu Terapii Dźwiękiem wg metody Petera Hessa w Uenzen.
Opracowała autorską metodę psychofizycznego równoważenia dźwiękiem, w której stosuje kamertony, misy dźwiękowe, muszle oraz kryształy.

Robert Grudzień jest absolwentem Akademii  Muzycznej w Łodzi oraz Hochschule für Musik w Düsseldorfie. Jego nazwisko  wielokrotnie pojawia się w programach koncertowych obok najwybitniejszych  artystów różnych dziedzin i specjalności. Występuje m.in.: z Krzysztofem  Kolbergerem, Jerzym Zelnikiem, Teresą Żylis-Gara, Wiesławem Ochmanem,  Konstantym Andrzejem Kulką, Georgijem Agratiną i Krzysztofem Pendereckim.  Współpracuje także z Poznańskimi Słowikami, Jerzym Maksymiukiem i  Krzysztofem Zanussim.
Koncertował na najbardziej prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce, w  całej Europie oraz na wielu kontynentach. Posiada nagrania płytowe, radiowe  i telewizyjne.
Jego działalność artystyczna, organizacyjna i charytatywna przyniosły mu  szereg nagród i wyróżnień m.in.: w 1990 r. otrzymał nagrodę Komitetu ds.  Radia i Telewizji za twórczość radiową, w 1991 i 1992 r. otrzymał
Stypendium  twórcze Wojewody Radomskiego- Jana Rejczaka w dziedzinie muzyki. Otrzymał medal oraz nagrodę kulturalną od Marszałka Województwa Lubelskiego/2001/ oraz od Prezydenta Miasta Radomia, Lublina/2001, 2006/, Starachowic. W 1994r.- nagroda Specjalna  przyznana przez kapitułę Konkursu Gala Biznesu Izby Przemysłowo-Handlowej  Ziemi Radomskiej oraz 2005r.- Nagroda Mój Radom przyznana przez WSB im. Bp  Jana Chrapka.  Jest honorowym obywatelem: Leżajska, Zelowa, Jędrzejowa oraz Stalowej Woli. Otrzymał Medal Przyjaciel Miasta Mielca.
Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Zainicjował koncerty i festiwale w 46 miejscowościach.
Pełni funkcję dyrektora Fundacji im. Mikołaja z Radomia, organizatora  festiwali muzycznych i akcji na rzecz zabytkowych organów w Polsce. Wykłada  gościnnie w Szwajcarii i Niemczech.
==================
Chrześcijański Portal Młodych     SiecM
http://www.siecm.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1891&Itemid=272
Katolicka Agencja Informacyjna KAI
http://www.kai.pl/nowyserwis/results.xml?type=simple&key=Premiera+p%B3yty+%22Misterium+d%BCwi%EAku%22%2C+po%B6wi%EAconej+pami%EAci+radomskich+robotnik%F3w+z+czerwca+1976
http://serwisy.gazeta.pl/cjg/1,32211,3555577.html
http://www.sztafeta.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=2359
http://www.lsi.lublin.pl/co/festiwal_organowy06/12.07.htm
http://www.echodnia.eu/radomskie/?cat=50&id=339
Wirtualna Polska
http://media.wp.pl/wiadomosc.html?kat=43568&wid=8130042
=========================
Homage Radom June 1976

SOUND MYSTERY

Duet Iwona Jędruch - gongs, sound bowls
Robert Grudzień - organ


The Music

Robert Grudzień - Rainbow 05:30
- Aria 08:15
- Human 08:31
- Fantasy 17:34
- Dolorosa 06:18
- Classics 09:30

Iwona Jędruch - Radom June 1976 11:34


The recording was realized o­n the 2th of July in 2006 at Jesuit Priests` Church o­n nr 60 , Sienkiewicza Street.
Cordially acknowledgements to Superior Priest Tadeusz Domeracki.

Robert Grudzień - Cd`s producer
tel.kom. 0601/30 64 83 , tel/fax 048/ 363 63 10
www.grudzien.pl , e-mail: robert@grudzien.pl


Iwona Jędruch
tel. kom. 0501 718 615
e-mail: iwona-jedruch@wp.pl

Marcin Dobijański recording realization
tel. kom. 0605 115 769
e-mail;dobiboo@wp.pl , or dobiboo@yahoo.com

Iwona Jędruch is a musican, educator, reflexologist, she conducts sound therapy. She graduated from Music secondary school and Music Academy in Gdańsk. She was thought by professor Stefan Herman , professor Lucjan Galon and also by an american master of playing o­n gong Don Conreaux. She plays unconventional, soulful music with specific , unique spirit witch is based o­n improvization - o­n gongs, bells, sound bowls, conchs, kalimbas, sided drums, rattles et alfa, including violin and vocalisation.
Apart from solo concerts - this year within the activity of SOUND MYSTERY duet she started the cooperation with superb organist Robert Grudzień , the manager of music festivals and the director of the Mikołaj from Radom Foundation. She also takes joint art actions with Elżbieta Pastecka and her Theatrical Image Studio MIMART and with  film and theatre director Jarosław Kusza - creator of ART OF DARKNESS. She also deals with journalistic activity (MODA&STYL , DZIECIAKI). She owns certificate of Sound Therapy Institute by Peter Hess method in Uenzen. She elaborated author`s psychophysical method of sound equilibration , at witch she applys tuning-forks , sound bowls , conchs and crystals.

Robert Grudzien studied at the Music Academy in Lodz and at the Music College in Duesseldorf with professor Mirolaw Pietkiewicz and Christof Schoerner (organ), Kajetan Mochtak (piano), and Werner Smigelski (harpsichord). He took part in master classes taught by Daniel Roth, Hans Haselboeck, Lionel Rogg, and Guy Bovet. He has performed intensively in Poland and abroad in Austria, Czech Republic, Slovakia, Germany, France, Japan, Switzerland, Russia, Spain, USA and others, and has worked with such chamber soloists such as Teresa Zylis-Gara, Wieslaw Ochman, Konstanty Andrzej Kulka.

Robert Grudzien has made numerous recordings for radio and TV stations as well as CD recordings. In 1990 he received a special award from the Committee for Polish Radio and TV. Since 1988 he has been Director of the International Festival of Organ and Chamber Music in Radom-Oronsko. For his activity in the sphere of cultural development he has been awarded many prizes and diplomas from Radom and Reszow authorities, the Mayor of Radom, and the Polish Ministry of Culture. He has been given the title of Honorary Citizen of many Polish cities.

His latest great success was his participation in a cycle of concerts in 2004 and 2005 with the Philharmonic Orchestra in Lodz under the baton of the renowned Polish composer and conductor, Krzysztof Penderecki.

Mr. Grudzien is also enthusiastically engaged in the restoration of old organs, and often serves as consultant o­n projects involving the installation of new instruments.
==============================================Marcin Dobijański – ur.1973, realizator dźwięku, muzyk.
Współwłaściciel firmy nagłośnieniowej MP-2.
Specjalizuje się w realizacjach na żywo, ale brał udział także w projektach studyjnych,
między innymi: Sacriversum „Beckettia”, Tenebris „Comet”, Sztuka Mroku,
nagrania demo zespołów: Power of Trinity, Nightshade i innych.
Jako realizator współpracuje na stałe z grupami: Rezerwat, Normalsi, Leafless Tree,
a w przeszłości również z Elżbietą Adamiak i zespołami Power of Trinity i Tosteer.
Realizował koncerty czołówki polskich wykonawców, np.: Justyny Steczkowskiej, Krystyny Prońko, Michała Urbaniaka, Stanisława Sojki, Comy, Oddziału Zamkniętego, Czerwonych Gitar i wielu innych, oraz artystów zagranicznych, m.in.: Sophie Solomon, o. Stana Fortuny, Universal Supersession, Iconoclast.
 Jako muzyk (wokal, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne),
wraz z zespołem Prząśniczki brał udział w festiwalach: „I Zappa Festival” Gdynia 2003,
„Gdynia Summer Jazz Days 2003”, „XIV Zappanalle” Bad Doberan 2004,
oraz nadal prowadzi czynną działalność twórczą i koncertową.

Marcin Dobijański  - born in 1973, sound engineer, musician.
The co-owner of MP-2 firm , which provides sound in concerts and performances.
He specializes in live realizations but he also participated in studio projects,
among other things: Sacriversum "Beckettia”, Tenebris"Comet”, Sztuka Mroku (The Art of Darkness), demo recording of bands: Power of Trinity, Nightshade and different.
As sound executor he co-operates for good with groups: Rezerwat, Normalsi, Leafless Tree,
and in the past he also co-operated with Elżbieta Adamiak and bands: Power of Trinity and Tosteer.
He realized concerts of the best polish performers, such as: Justyna Steczkowska, Krystyna Prońko, Michał Urbaniak, Stanisław Sojka, Coma, Oddział Zamknięty, Czerwone Gitary and many different, as well as of foreign artists, among others: Sophie Solomon, Stan Fortuna, Universal Supersession and Iconoclast.
As a musician (vocal, keyboards, percussive instruments),
along with Prząśniczki band , he participated in festivals: "1'st Zappa Festival” Gdynia 2003,
"Gdynia Summer Jazz Days 2003”, "XIV Zappanalle” Bad Doberan 2004
and he still leads creative activity and gives concerts.


Iwona Jędruch      O LECZENIU DŹWIĘKIEM

     Dźwięki przyrody, dźwięki w muzyce...
Dźwięk, to także wibracja powietrza – tak bardzo delikatna, że niezauważalna przez świadomy odbiór rzeczywistości. U ludzi o odbiorze sensorycznym, czuciowym – czasem dźwięki odczuwane są podobnie, jak bardzo delikatny dotyk – poprzez zakończenia nerwowe na skórze.
Słuchając dźwięków, można ukoić napięte „nerwy” i w zamian za napięcia nawarstwiające się w psychice, a nawet w duszy człowieka, zaczyna ogarniać słuchającego strumień piękna, radości, spokoju.

Muzyka barokowa: organowa czy kameralna, najczęściej utrzymana jest w tempie średnim, podobnym do rytmu bicia SERCA – około 60 uderzeń na minutę. Serce więc uspokaja się, zaczyna bić równo, nie za szybko i nie za wolno. Taka muzyka jest wrogiem arytmii, polegającej na „wypadaniu” niektórych uderzeń serca.
ODDECH także wyrównuje się i uspokaja: w naturalny sposób, poprzez słuchanie odpowiednio dobranych utworów oddychanie przebiega równomiernie, mózg i całe ciało jest dotlenione, poprawia się więc powoli komfort życia.
UKŁAD KRWIONOŚNY – krew płynie równo, dopływa do najdalej od serca położonych naczyń włosowatych – tych najdrobniejszych, najcieńszych, najczęściej pękających.
UKŁAD TRAWIENNY, NERWOWY... WYDZIELANIE HORMONÓW, a więc praca gruczołów dokrewnych, sterujących ciało ludzkie czy naszych mniejszych braci. Można długo opowiadać, lecz lepiej to przeżywać, słuchajmy więc dźwięków muzyki czy odgłosów przyrody.
PSYCHIKA, DUSZA uspokaja się, równoważy, wycisza. Pozwala się skoncentrować i osiągać głębię skupienia.
To sprzyja modlitwie, kontemplacji. Dlatego barok i organy, to stałe, a nawet niezbędne elementy występujące w naszych świątyniach.

GONG jest instrumentem metalowym z rodziny idiofonów, ściśle jest spokrewniony z dzwonami, gdyż gong jest po prostu płaskim, nie wygiętym dzwonem. Od wieków dzwony zawiesza się na kościelnych wieżach. Biją o­ne często przed rozpoczęciem Mszy Św. czy nabożeństwa, a wierni wchodząc do Świątyni, są już wprowadzeni w odpowiedni nastrój...
Gongi spełniają podobną rolę: poprzez naprzemienne uderzanie w ich powierzchnię specjalnie skonstruowaną pałką, osiąga się zjawisko „przewibrowania” powietrza, gdyż dźwięk rozchodzi się szybciej w metalu, niż w powietrzu. Sprzyja to osiągnięciu spokoju i harmonii ciała i duszy.

ORGANY to potężny,  królewski instrument, brzmiący jak  wielka orkiestra symfoniczna. Na ogół gra się na nich w wielkich salach koncertowych, czy świątyniach. Jeżeli w przeciwległej części pomieszczenia ustawi się gongi, to oba instrumenty wytwarzają wielkie fale, masy dźwiękowe, które zderzając się ze sobą, wywołują  w słuchaczach  niezwykłe, często nie doznane dotąd wrażenia  estetyczne i sensoryczne. Następuje więc – jak napisał dziennikarz – zderzenie potęg.

MISY METALOWE – podobnie jak gongi – mają wpływ równoważący, stosowane są więc w różnych formach terapii dźwiękiem. Brzmią bardzo pięknie, można więc na nich grać.

KALIMBA – delikatny w brzmieniu instrument pochodzenia afrykańskiego, stosuje się jako uzupełnienie brzmienia.

KONCHA – to muszla z dna mórz południowych. Jej czysty, donośny dźwięk jest dobrze wchłaniany przez ludzkie ciało.

DZWONKI – małe lecz silnie, przenikliwie brzmiące – są podobnie jak gongi i misy – wykonane ze stopu różnych metali.

SMYCZEK I PIŁECZKI KAUCZUKOWE, to urządzenia służące do wydobywania dźwięku w tym wypadku w sposób niekonwencjonalny.

WOKALIZA – a więc głos ludzki – instrument, który każdy z nas posiada. Warto więc nie tylko słuchać, lecz także samemu śpiewać, czy grać, zupełnie po amatorsku i bez przygotowania. To wyzwala ukryte emocje, harmonizuje ciało i duszę. Korzystajmy więc z tego wszyscy!

                                                        IWONA JĘDRUCH

                                    www.iwonajedruch.pl            www.grudzien.pl
                                       tel. 501 718 615                   tel. 601 306 483

=======================================================


NOWY GONG IWONY JĘDRUCH
http://www.grudzien.pl/img/GONG SLONCE1.jpg

http://www.grudzien.pl/img/GONG SLONCE.bmp

========================================================
Portal Diecezji Radomskiej
http://www.radom.opoka.org.pl/dol3.php
 
Premiera płyty poświęconej wydarzeniom z 1976 roku
Światowa premiera płyty "Misterium Dźwieku" poświęconej pamięci radomskich robotników z czerwca 1976 roku odbędzie się w niedzielę, 24 września w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach. Autorami projektu są Robert Grudzień i Iwona Jędruch.
- Zawsze mieliśmy nadzieję, ze wydarzenia sprzed 30 lat przyniosą wolność, że tamci ludzie byli bohaterami, bo narażali swoje życie i swoje rodziny, którzy chcieli powiedzieć tamtym czasom zdecydowane nie. Ta płyta jest właśnie hołdem złożonym radomskim robotnikom - powiedział w rozmowie z Radiem Plus Robert Grudzień.
Płyta składa się z 7 utworów: Tęcza, Aria, Człowiek, Fantazja, Dolorosa, Klasyka i Radom Czerwiec 1976. - Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy na świecie została nagrana płyta w połączeniu organów z gongami i misami dźwiękowymi - powiedział Grudzień. Płyta została wysłana do większości ośrodków medialnych na świecie.
Robert Grudzień jest organistą i koncertuje w kraju i za granicą. Dokonał wielokrotnych nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Występuje w duecie m.in. z sopranistką Teresą Żylis-Gara, tenorem Wiesławem Ochmanem, Georgijem Agratiną - fletnia Pana i sopranistką Yoshiko Hara. Współpracuje również z Poznańskimi Słowikami, Krzysztofem Pendereckim i Jerzym Maksymiukiem. Jest twórcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, odbywającego się w 48 miastach.
Iwona Jędruch jest muzykiem, pedagogiem, prowadzi też terapię dźwiękim. Gra niekonwecjonalną, uduchowioną muzykę o specyficznym, niepowtarzalnym nastroju na gongach, misach dźwiękowych, dzwonkach, konchach, kalimbie i grzechotkach. Ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku. Uczyła się u prof. Stefana Hermana, prof. Lucjana Galona, a także u amerykańskiego mistrza gry na gongu Dona Conreaux.
 
                                                                                                       rm/Radio Plus, 21-09 14:06
===================================================
Impresariat duetu: "Misterium Dźwięku" Jędruch - Grudzień
tel.kom. 0601/306483, e-mail: robert@grudzien.pl  www.grudzien.pl